วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บทสนทนาเบื้องต้นภาษาเยอรมัน

 บทสนทนาเบื้องต้นภาษาเยอรมัน 
 
Guten Morgen (กูเทน มอร์เกิน)           = สวัสดีตอนเช้า
Guten Tag (กูเทน ทากค์)                    = สวัสดีตอนบ่าย
Guten Abend (กูเทน อาเบนด์)             = สวัสดีตอนเย็น
Gute Nacht (กูเทอ นากค์)                   = ราตรีสวัสดิ์
Auf Wiedersehen (อัฟ วีเดอร์เซน)       = ลาก่อน
Danke (ดังเคอ)                                   = ขอบคุณ
Danke Schön (ดังเคอ เชิน)                  = ขอบคุณมาก
Bitte (บิทเทอ)                                     = ได้โปรด
Bitte Schön (บิทเทอ เชิน)                    = ไม่เป็นไร
 
Ich heiße .... (อิกค์ ไฮเซอ....)                 = ฉันชื่อว่า....
Mein name ist .... (มาย นาเมอ อิสท์....)  = ชื่อของฉันคือ....
Wie heißen sie? (วี ไฮเซ็น ซี?)               = คุณชื่ออะไร

Wie geht es ihnen? (วี เก็ท เอส อีเน็น?)  = คุณสบายดีไหม?
Gut / Es geht (กุท / เอส เก็ท)                = ดี
Sehr gut (เซร์ กุท)                                 = ดีมาก
Schlecht / Nicht gut (ชะเล็คท์ / นิกค์ กุท)                       = ไม่ดี , แย่
Schön, Sie kennen zu lernen. (เชิน ซี เค็นเน็น ซู เลร์เน็น) = ยินดีที่ได้รู้จัก
Es freut mich (เอส ฟรวยท์ มิกค์)             = ด้วยความยินดี
Bis spater / Bald (บิส สปาเทอร์ / บาล์ด) = แล้วเจอกัน
Entschuldigen (เอนทฺ ชุลดิกุ่ง)                = ขอโทษ *กรณีขออนุญาต เช่น ขอผ่านทาง
Es tut mir lied (เอส ทุท เมียร์ ลายด์)       = ขอโทษ *กรณีเสียใจที่ทำผิด

 
 http://www.papiton.de/Bilder/Detail/cartolini-magnet-8190-012a.jpg
Woher kommen sie? (โวเฮอร์ โคมเมิน ซี?)
คุณมาจากไหน?
Ich komme aus Thailand. (อิกค์ โคมเมอ เอาส์ ไทลัน)
ฉันมาจากประเทศไทย
Wo wohnen sie? (โว โวเน็น ซี?)
คุณอยู่ที่ไหน?
Ich wohne in Bangkok. (อิกค์ โวเนอ อิน บังกอก)
ฉันอยู่ในกรุงเทพฯ
Wohin gehen sie? (โวฮิน เกเฮ็น ซี)
คุณจะไปไหน?
Ich gehe nach Hause. (อิกค์ เกเฮอ นากค์ เฮาเซอ)
ฉันจะกลับบ้าน
Viel Glück (เฟียล กลุก)
โชคดี
 
Sprechen sie deutsch? (สเปร็คเช็น ซี ด๊อยช์)
คุณพูดภาษาเยอรมันได้ไหม?
Ich spreche deutsch. (อิกค์ สเปร็คเชอ ดอยช์)
ฉันพูดภาษาเยอรมันได้
Ich spreche kein deutsch (อิกค์ สเปร็คเชอ คายน์ ดอยช์)
ฉันพูดภาษาเยอรมันไม่ได้
Ja oder nein (ยา โอเดอร์ ไนน์)
ใช่หรือไม่ใช่
Weiß sie das? (ไวส์ ซี ดาส)
คุณรู้ไหม?
Ich weiß. (อิกค์ ไวส์)
ฉันรู้
Ich weiß nicht. (อิกค์ ไวส์ นิกค์)
ฉันไม่รู้
Verstehen Sie? (แฟร์สเทเฮ็น ซี)
คุณเข้าใจไหม?
Ich verstehe. (อิกค์ แฟร์สเทเฮอ)
ฉันเข้าใจ
Ich verstehe nicht. (อิกค์ แฟร์สเทเฮอ นิกค์)
ฉันไม่เข้าใจ
Was sagen Sie dazu im deutsch? (วาส ซาเก็น ซี ดาซู เอ็ม ด๊อยช์)
ภาษาเยอรมันเขาพูดว่าอย่างไร?
Ach so (อักค์ โส)
เอาจริงเด่ะ
 
สมัครเข้ากลุ่มเฟส "ชมรมภาษาตะวันตกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง" ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/365756166805480/  
จอมณรงธร (ตี๋)
กรรมการชมรมภาษาตะวันตก
ปีการศึกษา 2556-57
กลุ่ม "Fanclub FS"
26 ตุลาคม 2013

1 ความคิดเห็น: